Matura 2019 - Provimi i Anglishtes

Parapërgatituni për provimin e gjuhës Angleze, duke testuar njohuritë tuaja në këtë test. Niveli i pyetjeve është B2 dhe pyetjet janë të miratuara nga Ministria e Arsimit. Çdo pyetje që do të hasni në këtë testim është e hartuar në të njëjtin nivel me pyetjet që do të hasni edhe në provimin përfundimtar të Maturës Shtetërore.