Informacion

Statistikat e mëposhtme i referohen provimit të lendes me zgjedhje.

Në këtë provim, pati 231 maturantë me notën 10.00, ndërsa 1886 maturantë rezultuan mbetës.

Shpërndarja e notave
Mbetës VS Me notë 10.00