Informacion

Statistikat e mëposhtme i referohen provimit të matematikes.

Në këtë provim, pati 4 maturantë me notën 10.00, ndërsa 3018 maturantë rezultuan mbetës.

Shpërndarja e notave
Mbetës VS Me notë 10.00