Informacion

Statistikat e mëposhtme i referohen provimit të gjuhes se huaj.

Në këtë provim, pati 36 maturantë me notën 10.00, ndërsa 2199 maturantë rezultuan mbetës.

Shpërndarja e notave
Mbetës VS Me notë 10.00