Nota Mesatare e Fundit Fituese e Raundit të Parë

Universitet

i

Fakulteti Dega Mesatare

3Vite

Mesatare

MSH

Mesatare VKM
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Historisë dhe

Filologjisë

GjuhëLetërsi 8.35 7.4 7.87
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Historisë dhe

Filologjisë

Histori 7.34 7.85 7.59
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Historisë dhe

Filologjisë

Gjeografi 7.83 6.85 7.34
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Historisë dhe

Filologjisë

Gazetari 8.19 8.55 8.37
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Historisë dhe

Filologjisë

Arkeologji 7.09 6.76 6.92
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Biologji 8.51 7.35 7.93
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Bioteknolo

gji

8.47 8.4 8.44
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Kimi 6.31 6.13 6.22
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Kimi

Industriale dhe Mjedisore

5.45 6.7 6.08
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Kimi dhe

Teknologji

Ushqimore

6.58 6.84 6.71
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Matematik ë 8.06 7.29 7.68
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Fizikë 6.78 5.36 6.07
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Informatikë 9.22 7.74 8.48

 

UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Teknologji Informacio ni dhe

Komunikimi

30 838.13 8.41 8.97 8.69
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Inxhinieri

Matematik e dhe Informatike

14 832.5 8.13 7.28 7.71
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Gjuhëve të

Huaja

GjuhëAngle ze 38 839.44 8.42 8.2 8.31
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Gjuhëve të

Huaja

Gjuhë

Frënge

23 577.16157 5.71 6.34 6.02
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Gjuhëve të

Huaja

Gjuhë

Gjermane

10 753.46 7.7 6.09 6.89
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Gjuhëve të

Huaja

Gjuhë

Italiane

23 724.29412 7.36 6.19 6.78
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Gjuhëve të

Huaja

Gjuhë

Greke

42 585.41176 5.81 6.25 6.03
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Gjuhëve të

Huaja

Gjuhë

Turke

31 578.37255 5.71 6.49 6.1
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Gjuhëve të

Huaja

Gjuhë Ruse 53 558.77083 5.38 7.38 6.38
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Gjuhëve të

Huaja

Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik 9 555.26316 5.41 6.75 6.08
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Gjuhëve të

Huaja

Gjuhë

Angleze

(Sarandë)

25 587.26 5.81 6.41 6.11
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave

Sociale

Psikologji 17 834.55 8.88 7.55 8.21
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave

Sociale

Punë

Sociale

40 817.32 8.29 7.88 8.09
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave

Sociale

Filozofi 20 746.71 7.72 7.34 7.53
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave

Sociale

Sociologji 20 797.4 7.74 8.1 7.92

 

UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave

Sociale

Shkenca

Politike

54 824.66 8.41 7.91 8.16
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave

Sociale

Administri m dhe

Politika

Sociale

28 824.31 8.78 7.53 8.16
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Ekonomise

Administri m -Biznes 21 856.32 8.86 7.1 7.98
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Ekonomise

Ekonomiks 40 885.81 8.98 7.53 8.26
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Ekonomise

Financë 12 914.2 9.37 9.03 9.2
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Ekonomise

Informatikë

Ekonomike

23 925.31 9.53 8.24 8.89
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Ekonomise

Administri m-Biznes (Sarandë) 82 537.02 6.62 7.22 6.92
UNIVERSITE

TI I

TIRANËS

Fakulteti i

Drejtësisë

Drejtësi 30 859.19 8.49 8.17 8.33
UNIVERSITE

TI I

MJEKËSISË I

TIRANËS

Fakulteti i

Mjekësisë

Mjekësi e Përgjithsh

me

0 139094.2 9.94 9.44 9.69
UNIVERSITE

TI I

MJEKËSISË I

TIRANËS

Fakulteti i

Mjekësisë

Farmaci 3 134161.53 9.9 9.11 9.5
UNIVERSITE

TI I

MJEKËSISË I TIRANËS

Fakulteti i

Mjekësisë Dentare

Stomatolog

ji

5 136797.5 9.94 8.98 9.46
UNIVERSITE

TI I

MJEKËSISË I TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave Mjekësore Teknike

Infermieri e Përgjithsh

me

11 124306.47 9.48 7.81 8.64
UNIVERSITE

TI I

MJEKËSISË I TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave

Mjekësore Teknike

Mami 1 122349.03 9.37 8.01 8.69
UNIVERSITE

TI I

MJEKËSISË I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave Mjekësore

Teknike

Teknikë

Laboratori

24 130291.23 9.56 9.02 9.29
UNIVERSITE

TI I

MJEKËSISË I TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave Mjekësore Teknike

Fizioterapi 14 129941.93 9.16 8.84 9

 

UNIVERSITE

TI I

MJEKËSISË I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave

Mjekësore

Teknike

Logopedi 12 132313.3 9.53 9.07 9.3
UNIVERSITE

TI I

MJEKËSISË I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave

Mjekësore

Teknike

Teknikë

Imazherie

16 130551.17 9.49 8.84 9.16
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave

Shoqërore

Gjuhë –

Letërsi

62 6.3707143 6.79 5.55 6.17
UNIVERSITE

TI “LUIGJ GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave

Shoqërore

Gazetari dhe

Komunikim

50 5.9370588 6.19 6.57 6.38
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave

Shoqërore

Histori 61 7.2361765 7.81 5.38 6.59
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave

Shoqërore

Gjeografi 51 6.0967647 5.88 6.67 6.27
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Matematik ë 46 9.4663333 6.95 7.35 7.15
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Fizikë 57 7.0890714 7.45 6.85 7.15
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Informatikë 48 6.025 6.17 5.99 6.08
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Biologji –

Kimi

52 8.676 6.35 6.04 6.2
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Infermieri e Përgjithsh

me

3 10.3565 7.6 6.71 7.16

 

UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Infermieri

(Mami)

3 8.82 6.4 6.2 6.3
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Infermieri

(Fizioterapi

)

8 10.187333 7.67 7.17 7.42
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave të

Edukimit

Psikologji 24 9.0708333 6.58 5.62 6.1
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave të

Edukimit

Punë

Sociale

29 8.9789 6.41 6.34 6.37
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave të

Edukimit

Mësuesi për Arsimin

Fillor

27 8.1036667 6.49 5.93 6.21
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave të

Edukimit

Mësuesi për Arsimin Parashkollo r 9 8.9815833 6.17 6.75 6.46
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave të

Edukimit

Edukim

Fizik dhe

Sporte

0 32.349 6.2 6.46 6.33
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave të

Edukimit

Pedagogji muzikore 28 63.18 7.8 7.39 7.6
UNIVERSITE

TI “LUIGJ GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Shkencave të

Edukimit

Pikturë e grafikë 23 80.829 8.16 7.1 7.63
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti

Ekonomik

Administri m – Biznes 48 6.2488333 6.67 6.01 6.34

 

UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti

Ekonomik

Financë –

Kontabilitet

23 7.08 7.71 6.28 6.99
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti

Ekonomik

Turizem 58 6.42 6.81 6.75 6.78
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Gjuhëve të

Huaja

Gjuhë

Angleze

10 9.04225 6.1 7.05 6.58
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Gjuhëve të

Huaja

Gjuhë

Italiane

50 8.4318889 6.3 6.48 6.39
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Gjuhëve të

Huaja

Gjuhë

Gjermane

41 7.17625 6.74 7.38 7.06
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Gjuhëve të

Huaja

Gjuhë

Frënge

44 7.1309792 7.42 5.88 6.65
UNIVERSITE

TI “LUIGJ

GURAKUQI

” SHKODËR

Fakulteti i

Drejtësisë

Drejtësi 134 6.694 6.94 5.9 6.42
UNIVERSITE

TI

“EQEREM CABEJ”

GJIROKAST

ËR

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Biologji –

Kimi

33 5.735 6.76 5.6 6.18
UNIVERSITE

TI

“EQEREM

CABEJ”

GJIROKAST

ËR

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Fizikë dhe

Teknologji Informacio ni

28 5.9303333 6.24 6.05 6.15
UNIVERSITE

TI

“EQEREM

CABEJ”

GJIROKAST

ËR

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Matematik ë-

Informatikë

29 4.269375 6.08 5.97 6.02
TI

“EQEREM

CABEJ”

GJIROKAST

ËR

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Teknologji Informacio ni 37 5.78375 5.82 6.65 6.24
UNIVERSITE

TI

“EQEREM

CABEJ”

GJIROKAST

ËR

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Infermieri e

pergjithsh

me

19 5.605 5.75 7.02 6.38
UNIVERSITE

TI

“EQEREM

CABEJ”

GJIROKAST

ËR

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës

Infermieri

Mami

34 5.58 6.02 6.18 6.1
UNIVERSITE

TI

“EQEREM

CABEJ”

GJIROKAST

ËR

Fakulteti i

Edukimit dhe

Shkencave

Shoqërore

Histori –

Gjeografi

39 5.28 6.52 5.52 6.02
UNIVERSITE

TI

“EQEREM

CABEJ”

GJIROKAST

ËR

Fakulteti i

Edukimit dhe

Shkencave

Shoqërore

Gjuhë –

Letërsi

Shqipe

30 5.5449167 7 5.33 6.16
UNIVERSITE

TI

“EQEREM

CABEJ”

GJIROKAST

ËR

Fakulteti i

Edukimit dhe

Shkencave

Shoqërore

Gjuhë

Letërsi

Angleze

25 5.6021 6.56 5.79 6.17
UNIVERSITE

TI

“EQEREM CABEJ”

GJIROKAST

ËR

Fakulteti i

Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

Gjuhë

Letërsi

Italiane

24 6.2647083 6.77 5.93 6.35
UNIVERSITE

TI

“EQEREM

CABEJ”

GJIROKAST

ËR

Fakulteti i

Edukimit dhe

Shkencave

Shoqërore

Gjuhë

Letërsi dhe

Qytetërim

Grek

22 6.395 5.23 7.12 6.18
UNIVERSITE

TI

“EQEREM CABEJ”

GJIROKAST

ËR

Fakulteti i

Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

Mësuesi për Arsimin

Fiillor

30 4.865 6.46 5.67 6.07

UNIVERSITE

TI

“EQEREM

CABEJ”

GJIROKAST

ËR

Fakulteti i

Edukimit dhe

Shkencave

Shoqërore

Mësuesi për Arsimin Parashkollo r 24 5.318625 6.71 6.31 6.51
UNIVERSITE

TI

“EQEREM

CABEJ”

GJIROKAST

ËR

Fakulteti i

Edukimit dhe

Shkencave

Shoqërore

Kontabilitet

– Financë

39 4.1185 5.75 7.24 6.49
UNIVERSITE

TI

“EQEREM

CABEJ”

GJIROKAST

ËR

Fakulteti i

Edukimit dhe

Shkencave

Shoqërore

Administri m -Publik 49 5.694786 5.94 6.32 6.13
UNIVERSITE

TI

“EQEREM

CABEJ”

GJIROKAST

ËR

Fakulteti i

Edukimit dhe

Shkencave

Shoqërore

Ekonomi

Turizem

31 3.97 6.56 5.97 6.27
UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës dhe

Humane

Administri m dhe

Politika

Sociale

11 6.246 5.88 6.6 6.24
UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës dhe

Humane

Matematik

ë- Fizikë

13 7.603 7.69 6.59 7.14
UNIVERSITE

TI “FAN S. NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës dhe

Humane

Matematik ë

Informatikë

16 6.7583333 6.24 5.87 6.05
UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës dhe

Humane

Teknologji Informacio ni 31 6.76125 6.61 6.02 6.31
UNIVERSITE

TI “FAN S. NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës dhe

Humane

Infermier i Përgjithshë

m

2 6.8025 7.5 6.01 6.75
UNIVERSITE

TI “FAN S. NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës dhe

Humane

Biologji-

Kimi

27 6.035 6.5 5.84 6.17

UNIVERSITE

 

UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës dhe

Humane

Mami 5 6.0022 6.27 5.74 6.01
UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Ekonomisë

Financë-

Kontabilitet

47 5.97625 5.92 6.11 6.01
UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Ekonomisë

Menaxhim 57 5.92 6.33 5.72 6.02
UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Ekonomisë

Administri m Biznesi ne Marketing 62 5.8555 5.36 6.69 6.03
UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Ekonomisë

Administri m Biznesi ne Turizëm 60 5.72 5.65 6.74 6.2
UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Edukimit dhe

Filologjisë

GjuhëLetërsi 41 6.3596667 6.72 6.26 6.49
UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Edukimit dhe

Filologjisë

Histori –

Gjeografi

18 6.1941429 6.25 6.42 6.33
UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Edukimit dhe

Filologjisë

Arsimi fillor

Klasa I- VI

23 5.0040727 6.6 6.28 6.44
UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Edukimit dhe

Filologjisë

Arsim

parashkollo r

6 4.69528 6.28 5.75 6.02
UNIVERSITE TI “FAN S. NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Edukimit dhe

Filologjisë

Gjuhë

Angleze

9 4.8686 5.6 6.92 6.26
UNIVERSITE

TI “FAN S. NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Edukimit dhe

Filologjisë

Gjuhë dhe

Kulturë

Frënge

27 5.9854286 7.8 7.21 7.5

 

UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Bujqësisë

Agroushqi

m

34 5.8842857 6.14 6.17 6.15
UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Bujqësisë

Inxhinieri

Agronomik e

53 5.869375 6.19 5.95 6.07
UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Bujqësisë

Mjekësi e

Bimëve dhe Hortikultur

ë

38 5.9392857 5.96 6.55 6.25
UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Bujqësisë

Agrobiznes 45 6.1712727 6.28 5.96 6.12
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakukteti i

Teknologjisë së

Informacionit

Shkenca Kompjuteri ke 34 562.115 6.29 6.14 6.21
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakukteti i

Teknologjisë së

Informacionit

Sistemet e Informacio nit 41 585.17416 5.89 6.89 6.39
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakukteti i

Teknologjisë së

Informacionit

Teknologji Informacio ni 38 689.96019 6.07 6.62 6.35
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakukteti i

Teknologjisë së

Informacionit

Matematik

ë –

Informatikë

52 581.41796 7.38 6.75 7.07
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakukteti i

Teknologjisë së

Informacionit

Informatikë

-Anglisht

20 594.97476 6.51 6.38 6.44
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakukteti i

Teknologjisë së

Informacionit

Multimedia dhe

Televizioni

Dixhital

38 610.33136 6.27 7.23 6.75

 

UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Biznesit

Administri m Biznesi 42 7113.9565 6.93 7.29 7.11
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Biznesit

Menaxhim –

Marketing

37 6602.8977 6.26 6.95 6.6
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Biznesit

Shkenca

Ekonomike

35 6300 7.12 5.48 6.3
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Biznesit

Financë –

Kontabilitet

11 6448.1136 6.18 6.72 6.45
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Biznesit

Bankë

Financë

16 6016.3333 6.57 5.47 6.02
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Biznesit

Menaxhim

Hotel

Restorant

30 6354.6154 6.77 5.94 6.35
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU” DURRËS

Fakulteti i

Biznesit

Menaxhim Turizëm Kulturor 28 6022.3256 5.7 6.34 6.02
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Biznesit

Menaxhim Turizëm

Arkeologjik

30 6017.0833 6 6.03 6.02
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU” DURRËS

Fakulteti i

Edukimit

Gjuhë

Angleze

12 699.24 6.59 7.15 6.87

 

UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Edukimit

Mësuesi për Arsimin

Fillor

12 732.34 7.47 6.64 7.05
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Edukimit

Mësuesi për Arsimin Parashkollo r 15 706.52 7.45 6.92 7.18
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Edukimit

Gjuhë

Letërsi Anglisht

3 664.76888 5.97 7.38 6.67
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Edukimit

Gjermanish t-Anglisht 2 661.51 6.25 7.26 6.75
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Studimeve

Profesionale

Infermieri e Pergjithsh

me

5 775.7833 7.84 7.34 7.59
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Studimeve

Profesionale

Mami 3 727.95306 7.65 8.23 7.94
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU” DURRËS

Fakulteti i

Studimeve

Profesionale

Fizioterapi 9 726.32593 7.99 6.61 7.3
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Studimeve

Profesionale

Navigacion dhe Menaxhim

Detar

15 6040.3529 6.06 6.02 6.04
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU” DURRËS

Fakulteti i

Studimeve

Profesionale

Specialist Elektrik (2- vjeçar) 14 6073.1042 5.97 6.18 6.07

 

UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Studimeve

Profesionale

Hidroteknik ë Ujësjellës Kanalizime

(2- vjeçar)

19 5919.8409 5.9 5.94 5.92
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Studimeve

Profesionale

Asistencë Stomatolog

ji(2- vjeçar)

9 612.59639 5.96 6.45 6.21
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Studimeve

Profesionale

Menaxhim Ndërtimi (2vjeçar)  

28

5938.4419 5.83 6.04 5.94
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Studimeve

Profesionale

Menaxhim

Transporti

(2- vjeçar)

19 6006.6944 6 6.01 6.01
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Studimeve

Profesionale

Asistencë Ligjore (2- vjeçar) 14 6257.8636 6.6 5.92 6.26
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Studimeve

Profesionale

Asistencë Administrat

ive (2- vjeçar)

13 5989.9412 5.56 6.42 5.99
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU” DURRËS

Fakulteti i

Studimeve

Profesionale

Teknologji Automobila sh (2- vjeçar) 9 6223.5556 6.03 6.42 6.22
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Studimeve

Profesionale

Specialist

Rrjetesh Kompjuteri ke (2vjeçar)

25 5971.5918 6.27 5.67 5.97
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU” DURRËS

Fakulteti i

Studimeve

Profesionale

Informatikë Praktike (2- vjeçar) 23 5977.0435 6.38 5.58 5.98

 

UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Shkencave

Politike dhe

Juridike

Drejtësi 16 6.6516667 7.27 6.03 6.65
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Shkencave

Politike dhe

Juridike

Shkenca

Politike

20 669.42722 6.65 7.09 6.87
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Shkencave

Politike dhe

Juridike

Administri m Publik 24 637.49874 6.13 7.52 6.82
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Shkencave

Politike dhe

Juridike

Politikë

Ekonomike

25 583.61033 5.94 6.45 6.19
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Shkencave

Politike dhe

Juridike

Marrëdhëni e me Publikun 29 698.4107 7.05 6.73 6.89
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Shkencave

Politike dhe

Juridike

Histori 9 666.16333 6.69 6.39 6.54
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK I TIRANËS

Fakulteti i

Teknologjisë së

Informacionit

(FTI)

Inxhinieri

Informatike

10 12998.3 9.54 8.99 9.27
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK I TIRANËS

Fakulteti i

Teknologjisë së

Informacionit

(FTI)

Inxhinieri

Elektronike

11 12729.185 9.38 8.87 9.13
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK I TIRANËS

Fakulteti i

Teknologjisë së

Informacionit

(FTI)

Inxhinieri Telekomuni kacioni 23 12564.3 9.45 8.31 8.88

 

UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK

I TIRANËS

Fakulteti i

Inxhinierisë

Elektrike (FIE)

Inxhinieri

Elektrike

(Automatizi

m i Industrisë)

5 11257.8 7.88 8.71 8.3
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK

I TIRANËS

Fakulteti i

Inxhinierisë

Elektrike (FIE)

Inxhinieri

Elektrike

(Energjitike

)

11 11657.8 8.34 8.15 8.25
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK

I TIRANËS

Fakulteti i

Inxhinierisë

Mekanike

(FIM)

Inxhinieri

Mekanike

8 10408.3 8.13 6.64 7.38
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK

I TIRANËS

Fakulteti i

Inxhinierisë

Mekanike

(FIM)

Inxhinieri Tekstile

dhe Modë

26 9747.78 6.82 7.95 7.39
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK

I TIRANËS

Fakulteti i

Inxhinierisë

Mekanike

(FIM)

Inxhinieri

Materiale

12 6590.65 6.3 6.13 6.21
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK

I TIRANËS

Fakulteti i

Inxhinierisë së

Ndërtimit (FIN)

Inxhinieri

Ndërtimi

21 12208.813 9.19 8.21 8.7
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK

I TIRANËS

Fakulteti i

Inxhinierisë së

Ndërtimit (FIN)

Inxhinieri Hidroteknik e 6 10974.39 8.09 8.33 8.21
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK

I TIRANËS

Fakulteti i

Inxhinierisë së

Ndërtimit (FIN)

Inxhinieri

Mjedisi

22 11282.26 8.68 7.29 7.98
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK I TIRANËS

Fakulteti i

Inxhinierisë së

Ndërtimit (FIN)

Inxhinieri

Gjeodezi

5 10877.1 8.21 7.75 7.98
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK I TIRANËS

Fakulteti i Arkitekturës

dhe

Urbanistikës

(FAU)

Arkitekturë

(Arkitekt)

14 12629.84 9.13 9.14 9.14

 

UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK

I TIRANËS

Fakulteti i Arkitekturës

dhe

Urbanistikës

(FAU)

Arkitekturë

(Urbanist)

7 12019.368 8.58 9.06 8.82
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK

I TIRANËS

Fakulteti i

Gjeologjisë dhe

i Minierave

(FGJM)

Shkencat e

Tokës

44 7839.063 6.59 7.53 7.06
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK

I TIRANËS

Fakulteti i

Gjeologjisë dhe

i Minierave

(FGJM)

Inxhinieri Gjeoinform atike 2 7842.38 6.21 6.19 6.2
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK

I TIRANËS

Fakulteti i

Gjeologjisë dhe

i Minierave

(FGJM)

Inxhinieri Gjeoburime sh 23 6050.9 6.2 6.67 6.44
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK

I TIRANËS

Fakulteti i

Gjeologjisë dhe

i Minierave

(FGJM)

Inxhinieri

Gjeomjedis

7 8050.68 7.87 5.97 6.92
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK

I TIRANËS

Fakulteti i

Inxhinierise Matematike dhe

Inxhinierise

Fizike (FIM dhe

IF)

Inxhinieri

Fizike

62 7890.575 7.13 7.33 7.23
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK

I TIRANËS

Fakulteti i

Inxhinierise Matematike dhe

Inxhinierise

Fizike (FIM dhe

IF)

Inxhinieri

Matematik e

32 6424.75 5.59 7.16 6.38
UNIVERSITE

TI I

SPORTEVE I TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave të

Lëvizjes

Shkencat e

Lëvizjes

0 51.5 6.83 7.76 7.3

 

UNIVERSITE

TI I

SPORTEVE I

TIRANËS

Fakulteti i

Veprimtarisë

Fizike dhe

Rekreacionit

Fushat e Veprimtaris ë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacioni

t

0 41 7.06 6.92 6.99
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i

Muzikës

Muzikologji 0 92.3 9.52 7.68 8.6
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i

Muzikës

Kompozim 0 139.6 8.11 7.18 7.65
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i

Muzikës

Dirizhim 2 156.46 9.29 7.53 8.41
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i

Muzikës

Piano 3 158.62 7.74 6.8 7.27
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i

Muzikës

Violinë 0 157.1 6.91 6.79 6.85
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i

Muzikës

Violonçel 1 162.76 9.83 7.08 8.46
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i

Muzikës

Violë 2 137.96 6.49 5.84 6.16
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i

Muzikës

Kitarë 2 137.22 6.44 6.31 6.37
UNIVERSITE

TI I ARTEVE I TIRANËS

Fakulteti i

Muzikës

Kontrabas 1 131.9 7.08 6.21 6.65
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i

Muzikës

Flaut 2 170.39 8.69 7.55 8.12
UNIVERSITE

TI I ARTEVE I TIRANËS

Fakulteti i

Muzikës

Klarinetë 0 141.4 8.57 6.73 7.65

 

UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i

Muzikës

Fagot 1 159.38 7.46 7.51 7.48
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i

Muzikës

Korno 1 158.64 6.62 6.85 6.74
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i

Muzikës

Kanto 0 108.36 7.69 6.42 7.06
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i

Muzikës

Pedagogji

Muzikore

3 92.52 7.06 5.78 6.42
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i

Arteve të

Bukura

Pikturë 0 105.37 7.27 8.27 7.77
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i

Arteve të

Bukura

Skulpturë 0 130.83 7.63 6.02 6.83
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i Artit

Skenik

Regji Filmi dhe TV 2 131.48 6.22 5.94 6.08
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i Artit

Skenik

Regji 2 100.74 7.31 6.27 6.79
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i Artit

Skenik

Aktrim 4 152.98 7.06 6.61 6.83
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i Artit

Skenik

Koreografi 3 97.88 8.03 7.92 7.98
UNIVERSITE

TI I ARTEVE

I TIRANËS

Fakulteti i Artit

Skenik

Skenografi Kostumogr

afi

4 127.56 8.32 6.2 7.26
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I TIRANËS

Fakulteti i

Mjekësisë

Veterinare

Mjekësi

Veterinare

10 6.642 6.99 7.78 7.38
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I TIRANËS

Fakulteti i

Mjekësisë

Veterinare

Menaxhim

Veterinar

26 5.274 6.03 5.69 5.86

 

UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I

TIRANËS

Fakulteti i

Ekonomisë dhe

Agrobiznesit

Menaxhim

Agrobiznesi

11 6.31845 7.65 7.13 7.39
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I

TIRANËS

Fakulteti i

Ekonomisë dhe

Agrobiznesit

Ekonomi

dhe Politikë

Agrare

7 6.23295 7.16 7.42 7.29
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I

TIRANËS

Fakulteti i

Ekonomisë dhe

Agrobiznesit

Financë

Kontabilitet

4 7.7634 8.96 9.2 9.08
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I

TIRANËS

Fakulteti i

Ekonomisë dhe

Agrobiznesit

Ekonomiks i Aplikuar 6 7.01955 8.78 7.63 8.21
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I

TIRANËS

Fakulteti i

Ekonomisë dhe

Agrobiznesit

Informatikë

Biznesi

6 7.0623 8.51 8 8.26
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I

TIRANËS

Fakulteti i

Ekonomisë dhe

Agrobiznesit

Menaxhim

Turizmi rural

14 6.16455 7.11 7.3 7.21
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I

TIRANËS

Fakulteti i

Bujqësisë dhe

Mjedisit

Mbrojtje

Bimësh

60 5.409 6.21 5.81 6.01
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I

TIRANËS

Fakulteti i

Bujqësisë dhe

Mjedisit

Hortikultur ë 76 4.3704 5.78 6.35 6.07
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I TIRANËS

Fakulteti i

Bujqësisë dhe

Mjedisit

Prodhim

Bimor

94 5.436 6.67 5.41 6.04
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I

TIRANËS

Fakulteti i

Bujqësisë dhe

Mjedisit

Zootkn dhe

Biznes

Blegtoral

100 5.463 6.02 6.13 6.07
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I

TIRANËS

Fakulteti i

Bujqësisë dhe

Mjedisit

Akuakultur ë dhe Menaxhim

Peshkimi

87 4.464 6.28 6.11 6.2

 

UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I

TIRANËS

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Teknologji Agroushqi more 16 6.0192 7.38 6.7 7.04
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I

TIRANËS

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Vreshtari

Enologji

78 4.392 5.94 6.26 6.1
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave

Pyjore

Mbarështi m Pyjesh 32 3.9501 6.57 5.97 6.27
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave

Pyjore

Përpunim

Druri

47 5.445 5.68 6.43 6.05
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Teknike

Inxhinieri

Mekanike

24 5.339 6.03 7.07 6.55
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Teknike

Inxhinieri

Navale

32 5.4631111 5.97 6.92 6.44
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Teknike

Inxhinieri

Elektrike

10 5.315 5.51 6.59 6.05
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Teknike

Navigacion 36 5.7855 5.29 7.06 6.18
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Teknike

Biologji 52 6.095375 6.29 6.35 6.32
UNIVERSITE TI “ISMAIL QEMALI” VLORË Fakulteti i

Shkencave Teknike

Kimi 25 5.717 6.37 6.01 6.19
UNIVERSITE

TI “ISMAIL QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Teknike

Fizike 28 654.90833 7.37 6.56 6.96

 

UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Teknike

Matematik e 25 5.2278333 6.13 5.91 6.02
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Teknike

Informatike 47 5.7881667 5.56 6.93 6.25
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Teknike

Teknologji Informacio ni 49 5.75 5.53 7.16 6.34
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Teknike

Shkenca Kompjuteri ke 43 5.8708333 5.66 6.98 6.32
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shendetit

Publik

Infermieri e

pergjithsh

me

9 6.25 5.73 6.78 6.25
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shendetit

Publik

Infermieri

Mami

6 6.05 6.49 5.6 6.05
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Humane

Gjuhe

Shqipe dhe

Letersi

40 5.9636667 6.09 6.36 6.22
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Humane

Drejtesi 60 4.945 5.79 6.61 6.2
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Humane

Gjuhe angleze 41 5.4756667 5.79 6.29 6.04
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Humane

Gjuhe italiane 28 5.7705 5.25 7.6 6.42

 

UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Humane

Mesuesi per Arsimin

Fillor

46 5.9243333 6.37 5.77 6.07
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Humane

Mesuesi per arsimin Parashkollo r 33 4.179 6.25 5.93 6.09
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Humane

Pedagogji e specializuar 15 6.6621667 6.45 6.78 6.61
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Humane

Histori-

Gjeografi

41 6.04375 6.12 6.28 6.2
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Ekonomise

Finance 117 6.2251 6.83 5.71 6.27
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Ekonomise

Kontabilitet 83 6.1112857 6.64 5.5 6.07
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Ekonomise

Administri m biznesi 93 5.7339 5.63 6.56 6.09
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Ekonomise

Marketing 62 6.1684167 6.13 6.91 6.52
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Ekonomise

Ekonomiks 101 5.7647857 5.04 7.2 6.12
UNIVERSITE

TI “ISMAIL

QEMALI”

VLORË

Fakulteti i

Ekonomise

Menaxhim turizmi 78 5.8111 6.23 5.86 6.04

 

 

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE

HUMANE

Gjuhë shqipe dhe

Letërsi

48 59.652733 6.09 6.08 6.09
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE

HUMANE

Histori –

Gjeografi

47 58 6.53 6.27 6.4
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE

HUMANE

Gjeografi dhe Gjuhë

Italiane

38 53.35 6.93 5.22 6.08
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE

HUMANE

Histori dhe gjuhe germane 19 50.25 6.04 6.28 6.16
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE

HUMANE

Gjuhë

Angleze

48 50.4 5.42 8.35 6.88
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE

HUMANE

Gjuhë

Frënge

24 48.3 5.77 6.35 6.06
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI” ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE HUMANE

Gjuhë

Italiane

44 47.183333 5.79 6.23 6.01
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE

HUMANE

Gazetari 41 60.966667 6.45 6.05 6.25
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI” ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE HUMANE

Gazetari dhe Gjuhë Angleze 37 60.55 6.18 6.65 6.41

 

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE TE

NATYRES

Biologji –

Kimi

65 59.9 6.97 5.8 6.38
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE TE

NATYRES

Matematik

ë – Fizikë

58 58.6 6.6 5.58 6.09
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE TE

NATYRES

Matematik

ë – Fizikë

58 58.6 8.59 7.59 8.09
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE TE

NATYRES

Teknologjit

ë e

Informacio nit

71 45.720833 5.63 6.6 6.12
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE TE

NATYRES

Teknologji

Laboratori(

2 vjeçar)

16 55.525 5.83 5.03 5.43
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE TE

NATYRES

Teknologji

Laboratori(

2 vjeçar)

16 55.525 6.23 5.52 5.88
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI” ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE TE

NATYRES

Matematik ë

Informatike

53 59.108333 5.81 6.41 6.11
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE

MJEKËSORE

TEKNIKE

Infermieri e Përgjithsh

me

8 68.8 7.36 6.86 7.11
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI” ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Infermieri –

Mami

16 56.85 6.63 5.45 6.04

 

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE

MJEKËSORE

TEKNIKE

Fizioterapi 32 54.9 6.26 5.87 6.07
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE

MJEKËSORE

TEKNIKE

Logopedi 39 53.9 5.8 6.2 6
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE

MJEKËSORE

TEKNIKE

Imazheri 37 56.85 5.76 7 6.38
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE

MJEKËSORE

TEKNIKE

Teknik

Laboratori

36 55.8 5.94 6.13 6.03
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE TE

EDUKIMIT

Mësuesi për Arsimin

Fillor

59 57.416667 6.23 6.55 6.39
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE TE

EDUKIMIT

Mësuesi për Arsimin Parashkollo r 25 55.083333 5.6 6.47 6.03
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI” ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE TE

EDUKIMIT

Edukim

Qytetar

47 44.45 6.06 6.71 6.39
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE TE

EDUKIMIT

Punonjës

Social

37 51.983333 6.79 6.14 6.46
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI” ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE TE

EDUKIMIT

Filozofi –

Sociologji

45 44.15 5.69 6.96 6.33

 

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE TE

EDUKIMIT

Psikologji 54 55.641667 6.18 6.26 6.22
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE TE

EDUKIMIT

Edukim

Fizik dhe

Sporte

0 5.8571429 7.78 5.21 6.5
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI

EKONOMIK

Administri m – Biznes 78 50.4625 6.44 5.69 6.06
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI

EKONOMIK

Financë –

Kontabilitet

52 44.25 6.45 5.65 6.05
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI

EKONOMIK

Ekonomia dhe e

Drejta

77 59.733333 6.07 6.54 6.3
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI

EKONOMIK

Informatikë

Ekonomike

76 49.5125 6.01 6.39 6.2
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI” ELBASAN

FAKULTETI

EKONOMIK

Ekonomi

Turizmi

56 44.1 6.22 5.9 6.06
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI

EKONOMIK

Administri m Biznesi dhe

Inxhinieri

55 49.44875 5.59 6.98 6.29
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI” ELBASAN

FAKULTETI

EKONOMIK

Shkenca

Juridike në

Biznes

58 53.958333 7.19 6.09 6.64

 

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI

EKONOMIK

Shkenca

Juridike në

Sektorin

Publik

38 55.55 6.57 6.11 6.34
UNIVERSITE

TI “FAN S.

NOLI”

KORCË

Fakulteti i

Shkencave të

Natyrës dhe

Humane

Filozofi-

Sociologji

35 5.903 5.99 6.19 6.09
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Edukimit

Psikologji

Socilogji

16 727.85714 7.23 6.07 6.65
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR MOISIU”

DURRËS

Fakulteti i

Edukimit

Ekspert ne

Proceset e

Formimit

11 625.72092 6.25 6.72 6.48
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I

TIRANËS

Fakulteti i

Bujqësisë dhe

Mjedisit

Agromjedis dhe

Ekologji

16 5.0544 6.85 7.19 7.02
UNIVERSITE

TI

BUJQËSOR I

TIRANËS

Fakulteti i

Bujqësisë dhe

Mjedisit

Agromekan izim 88 5.2155 6.04 6.17 6.1
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK

I TIRANËS

Fakulteti i

Inxhinierisë

Elektrike (FIE)

Inxhinieri Mekatronik e 21 11494.2 7.9 8.67 8.29
UNIVERSITE

TI

“ALEKSAND

ËR

XHUVANI”

ELBASAN

FAKULTETI I

SHKENCAVE

HUMANE

Gjuhë gjermane 21 49.176667 6.69 6.77 6.73
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK I TIRANËS

Fakulteti i

Inxhinierisë

Mekanike

(FIM)

Inxhinieri

Ekonomike

32 11085.18 8.2 7.93 8.07
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR

“INSTITUTI

KANADEZ I

TEKNOLOGJ

ISË”

Fakulteti i

Inxhinierise

Inxhinieri

Softuerike

35 6.19 6.1 6.27 6.19

 

UNIVERSIT

AR

“INSTITUTI

KANADEZ I

TEKNOLOGJ

ISË”

Fakulteti i

Ekonomisë

Administri m Biznesi 15 8.21 8.6 7.82 8.21
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR

“INSTITUTI

KANADEZ I

TEKNOLOGJ

ISË”

Fakulteti i

Ekonomisë

Administri m Biznesi dhe Teknologji Informacio ni 12 7.35 7.68 7.01 7.35
AKADEMIA

E FILMIT

DHE

MULTIMED

IAS

MARUBI

Film dhe

Media

Specialist i lartë në Film dhe Media me

profil

Kamera

9 43 7.9 6.46 7.18
AKADEMIA

E FILMIT

DHE

MULTIMED

IAS

MARUBI

Film dhe

Media

Specialist i lartë në Film dhe Media me

profil

Montazh

9 43 8.33 7.38 7.86
AKADEMIA

E

STUDIMEV

E TË

APLIKUARA

“REALD”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Humane

Menaxhim 31 6.08 5.55 6.62 6.08
AKADEMIA

E

STUDIMEV

E TË

APLIKUARA

“REALD”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Humane

Financë 29 6.65 7.56 5.73 6.65
AKADEMIA

E

STUDIMEV

E TË

APLIKUARA

“REALD”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Mjekesore

Infermieri 52 6.15 6.73 5.57 6.15
AKADEMIA

E

STUDIMEV

E TË

APLIKUARA

“REALD”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Mjekesore

Fizioterapi 37 6.26 7.18 5.34 6.26

KOLEGJI

E

STUDIMEV

E TË

APLIKUARA

“REALD”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Mjekesore

Farmaci 36 6.58 7.17 6 6.58
AKADEMIA

E

STUDIMEV

E TË

APLIKUARA

“REALD”

VLORË

Fakulteti i

Shkencave

Mjekesore

Stomatolog

ji

27 6.13 5.64 6.61 6.13
AKADEMIA PROFESION

ALE E

BIZNESIT

Fakulteti i

Drejtesise

Drejtësi 43 614 6.05 6.23 6.14
AKADEMIA PROFESION

ALE E

BIZNESIT

Fakulteti i

Drejtesise

E Drejtë

Biznesi

68 645 6.55 6.34 6.45
AKADEMIA PROFESION

ALE E

BIZNESIT

Fakulteti i

Ekonomisë

Ekonomi

me profil “Financë

Kontabilitet

60 675 7.51 5.99 6.75
AKADEMIA PROFESION

ALE E

BIZNESIT

Fakulteti i

Ekonomisë

Ekonomi

me profil “Administri m Biznesi”

51 605 5.07 7.04 6.05
KOLEGJI

PROFESION

AL I

TIRANËS

Departamenti

Elektro

Mekanike dhe

Sisteme te

Aplikuara

ElektroMekanikë

(2 vjeçar)

70 4.94 5.11 4.78 4.94
KOLEGJI

PROFESION

AL I

TIRANËS

Departamenti

Elektro

Mekanike dhe

Sisteme te

Aplikuara

Teknologji Automjetes h (2 vjeçar) 83 5.23 5.4 5.05 5.23
KOLEGJI

PROFESION

AL I

TIRANËS

Departamenti

Elektro

Mekanike dhe

Sisteme te

Aplikuara

Mekatronik ë (2 vjeçar) 42 5.36 5.61 5.12 5.36

AKADEMIA

 

KOLEGJI

PROFESION

AL I

TIRANËS

Departamenti

Elektro

Mekanike dhe

Sisteme te

Aplikuara

Teknologji

Ajrimi dhe Kondicioni mi (2 vjeçar)

57 5.29 5.6 4.98 5.29
KOLEGJI

PROFESION

AL I

TIRANËS

Departamenti

Elektro

Mekanike dhe

Sisteme te

Aplikuara

Teknologji Ndërtimi (2 vjeçar) 24 5.48 5.48 5.48 5.48
KOLEGJI

PROFESION

AL I

TIRANËS

Departamenti i

Teknologjisë së

Informacionit

Teknologji Informacio ni dhe Komunikimi

(2 vjeçar)

87 5.27 5.06 5.48 5.27
KOLEGJI

PROFESION

AL I

TIRANËS

Departamenti i

Teknologjisë së

Informacionit

Elektronikë

(2 vjeçar)

71 5.34 5.6 5.08 5.34
KOLEGJI

PROFESION

AL I

TIRANËS

Departamenti i

Teknologjisë së

Informacionit

Database dhe Web Design (2 vjeçar) 69 5.42 5.6 5.24 5.42
KOLEGJI

PROFESION

AL PRIVAT

“IVOCLAR

VIVADENT

&

PARTNERS”

FAKULTETI I TEKNIKAVE DENTARE TEKNIKË E

LARTË

DENTARE

10 6.2 6.12 6.28 6.2
SHKOLLA E

LARTË

“NEHEMIA

H

GATEWAY”

Fakulteti

Biznes dhe

Teknologji

Biznes dhe

Ekonomi

12 70.25 8.8 8.21 8.51
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR “Bedër”

Fakulteti i

Filologjisë dhe

Edukimit

Arsimi Parashkollo r dhe Fillor 32 52.08 8.59 6.28 7.44
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR “Bedër”

Fakulteti i

Filologjisë dhe

Edukimit

Gjuhë dhe

Letërsi

Angleze

45 50 6.47 7.93 7.2

 

KOLEGJI

UNIVERSIT

AR “Bedër”

Fakulteti i

Filologjisë dhe

Edukimit

Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji 28 48.02 7.47 6.26 6.86
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR “Bedër”

Fakulteti i

Shkencave

Humane

Drejtësi 54 55.23 8.15 7.62 7.89
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR “Bedër”

Fakulteti i

Shkencave

Humane

Shkenca

Islame

23 78.09 6.87 6.82 6.84
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR “Bedër”

Fakulteti i

Shkencave

Humane

Shkenca

Komunikimi

52 48 7.21 6.64 6.92
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR “Logos”

Fakulteti

Ekonomik

Menaxhim

Biznes

44 6.14 6.93 5.34 6.14
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR “Logos”

Fakulteti

Ekonomik

Menaxhim

Turizmi

27 6.2 6.2 6.19 6.2
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR “Logos”

Fakulteti i

Shkencave te

Aplikuara

Informatikë e Zbatuar 32 6.74 7.18 6.76 6.97
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR LUARASI

Fakulteti

Ekonomik

Administri m Biznes 89 64 6.15 6.64 6.4
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR LUARASI

Fakulteti

Ekonomik

Financë

Bankë

89 64.4 6.27 6.61 6.44
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR LUARASI

Fakulteti i

Drejtësisë

Drejtësi 120 61.2 5.77 6.47 6.12
UNIVERSITE

TI MARIN

BARLETI

Fakulteti i

Drejtesisë dhe

Shkencave

Sociale e

Politike

Drejtësi 34 66.6 6.02 7.3 6.66
UNIVERSITE TI MARIN BARLETI Fakulteti i

Drejtesisë dhe

Shkencave

Sociale e Politike

Shkenca

Politike

22 67.1 6.33 7.1 6.71

 

UNIVERSITE

TI MARIN

BARLETI

Fakulteti i

Drejtesisë dhe

Shkencave

Sociale e

Politike

Psikologji 18 62.7 5.59 6.95 6.27
UNIVERSITE

TI MARIN

BARLETI

Fakulteti i

Drejtesisë dhe

Shkencave

Sociale e

Politike

Edukim

Fizik e

Sporte

82 24.04 6.33 5.69 6.01
UNIVERSITE

TI MARIN

BARLETI

Fakulteti i

Shkencave të

Aplikuara dhe

Ekonimisë

Financë-

Kontabilitet

29 70.8 7.43 6.73 7.08
UNIVERSITE

TI MARIN

BARLETI

Fakulteti i

Shkencave të

Aplikuara dhe

Ekonimisë

Manaxhim

Biznesi

22 60.4 5.6 6.49 6.04
UNIVERSITE

TI MARIN

BARLETI

Fakulteti i

Shkencave të

Aplikuara dhe

Ekonimisë

Informatikë e Aplikuar 20 78.7 8.25 7.49 7.87
UNIVERSITE

TI MARIN

BARLETI

Fakulteti i

Shkencave të

Aplikuara dhe

Ekonimisë

Arkitekurë 15 25.64 6.55 6.28 6.41
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR

WISDOM

Fakulteti i

Drejtësisë

Drejtësi 59 79.64 7.18 8.28 7.73
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR

WISDOM

Fakulteti i

Shkencave

Ekonomike dhe

Shoqërore

Menaxhim

Biznesi

36 70.68 6.31 6.41 6.36
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR

WISDOM

Fakulteti i

Shkencave

Ekonomike dhe

Shoqërore

Financë-

Bankë

14 79.68 7.36 7.75 7.56

 

KOLEGJI

UNIVERSIT

AR

WISDOM

Fakulteti i

Shkencave

Ekonomike dhe

Shoqërore

Psikologji 28 68.16 5.88 6.44 6.16
SHKOLLA

PRIVATE E

ARSIMIT TË

LARTË

“PAVARËSI

A”

Fakulteti i

Ekonomise dhe

Shkencave

Shoqerore

Drejtësi 70 6.24 6.46 6.03 6.24
SHKOLLA

PRIVATE E

ARSIMIT TË

LARTË

“PAVARËSI

A”

Fakulteti i

Ekonomise dhe

Shkencave

Shoqerore

Ekonomi 66 6.08 6 6.17 6.08
SHKOLLA

PRIVATE E

ARSIMIT TË

LARTË

“PAVARËSI

A”

Fakulteti i

Ekonomise dhe

Shkencave

Shoqerore

Shkenca

Politike

25 7.24 6.73 7.76 7.24
SHKOLLA

PRIVATE E

ARSIMIT TË

LARTË

“PAVARËSI

A”

Fakulteti i

Shkencave te

Aplikuara

Inxhinieri

Informatike

45 7.03 7.64 6.42 7.03
SHKOLLA

PRIVATE E

ARSIMIT TË

LARTË

“PAVARËSI

A”

Fakulteti i

Shkencave te

Aplikuara

Arkitekturë 23 6.9 7.27 6.52 6.9
UNIVERSITE

TI

METROPOL

ITAN

TIRANA

Fakulteti i

Ekonomisë

Administri m Biznesi 41 677 7.18 6.03 6.6
UNIVERSITE

TI

METROPOL

ITAN

TIRANA

Fakulteti i

Ekonomisë

Informatikë

Ekonomike

29 600 6.15 5.92 6.03
UNIVERSITE

TI

METROPOL

ITAN

TIRANA

Fakulteti i

Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara

Inxhinieri

Ndërtimi

35 655 7.88 6.01 6.95

 

UNIVERSITE

TI

METROPOL

ITAN

TIRANA

Fakulteti i

Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara

Inxhinieri Kompjuteik

e

53 593.1 5.85 6.58 6.21
UNIVERSITE

TI

“MESDHET

AR I

SHQIPËRISË

Fakulteti i

Shkencave

Ekonomike

Shkenca Ekonomike me profil Administri m Biznesi 90 6.01 5.76 6.26 6.01
UNIVERSITE

TI

“MESDHET

AR I

SHQIPËRISË

Fakulteti i

Shkencave

Ekonomike

Shkenca Ekonomike me profil Financë

Bankë dhe

Kontabilitet

64 6.18 6.23 6.13 6.18
UNIVERSITE

TI

“MESDHET

AR I

SHQIPËRISË

Fakulteti i

Shkencave

Ekonomike

Shkenca Ekonomike me profil

Biznes dhe

Ligj

13 6.05 6.17 5.92 6.05
UNIVERSITE

TI

“MESDHET

AR I

SHQIPËRISË

Fakulteti i

Shkencave

Ekonomike

Informatikë

Biznesi

40 6.29 7.08 5.51 6.29
UNIVERSITE

TI

“MESDHET

AR I

SHQIPËRISË

Fakulteti i

Shkencave

Juridike dhe

Politike

Shkenca

Politike dhe Administrat

ive me profil Shkenca Politike

19 6.44 6.87 6.01 6.44
UNIVERSITE

TI

“MESDHET

AR I

SHQIPËRISË

Fakulteti i

Shkencave

Juridike dhe

Politike

Shkenca

Politike dhe Administrat

ive me profil

Administrat ë Publike

21 6.05 6.6 5.49 6.05
TI

“MESDHET

AR I

SHQIPËRISË

Fakulteti i

Shkencave

Juridike dhe

Politike

Marrëdhëni

e

Ndërkombë

tare dhe Diplomaci

29 6.21 5.85 6.57 6.21
UNIVERSITE

TI

“MESDHET

AR I

SHQIPËRISË

Fakulteti i

Shkencave

Juridike dhe

Politike

Juridik 90 6.01 6.49 5.53 6.01
UNIVERSITE

TI

“MESDHET

AR I

SHQIPËRISË

Fakulteti i

Shkencave

Juridike dhe

Politike

Studime Psikosocial

e

19 6.34 6.07 6.6 6.34
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR

“QIRIAZI”

Fakulteti i

Drejtësisë

E Drejtë

Biznesi

132 6.63 7.76 5.5 6.63
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR

“QIRIAZI”

Fakulteti i

Ekonomisë

Menaxhim

Biznesi

105 6.65 7.34 5.96 6.65
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR

“QIRIAZI”

Fakulteti i

Ekonomisë

Finance 107 6.76 7.33 6.19 6.76
TIRANA

BUSINESS

UNIVERSITY

(TBU)

ADMINISTRIM

BIZNESI

Administri m-Biznesi me profil

Menaxhim

7 12.6 7.17 6.5 6.84
TIRANA

BUSINESS

UNIVERSITY

(TBU)

ADMINISTRIM

BIZNESI

Administri m-Biznesi

me profil Marketing

4 0.3 6.13 5.9 6.02
TIRANA

BUSINESS

UNIVERSITY

(TBU)

ADMINISTRIM

BIZNESI

Administri m-Biznesi me profil

KontabilitetFinancë

11 27.15 7.49 8.13 7.81
TIRANA

BUSINESS

UNIVERSITY

(TBU)

E DREJTE

BIZNESI

E Drejta e

Biznesit

25 52 7 6.61 6.8
UNIVERSITE

TI ALDENT

Fakulteti i

Shkencave

Dentare

Teknika Laboratorik e Dentare 38 5700.3333 5.6 6.51 6.05

UNIVERSITE

 

UNIVERSITE

TI ALDENT

Fakulteti i

Shkencave

Dentare

Stomatolog

ji

33 6207.6667 6.52 6.09 6.31
UNIVERSITE

TI ALDENT

Fakulteti i

Shkencave

Mjekësore

Infermieri e Përgjithsh

me

148 5597.3333 6.38 5.96 6.17
UNIVERSITE

TI ALDENT

Fakulteti i

Shkencave

Mjekësore

Fizioterapi 120 5873.5 6.39 5.85 6.12
UNIVERSITE

TI ALDENT

Fakulteti i

Shkencave

Mjekësore

Teknikë

Laboratori

Mjekësor

53 6100.125 6.18 5.82 6
UNIVERSITE

TI ALDENT

Fakulteti i

Shkencave

Mjekësore

Farmaci 55 6734.5833 6.78 6.49 6.63
UNIVERSITE

TI

EUROPIAN I

TIRANËS

Fakulteti

Ekonomik dhe i

Teknologjisë së

Informacionit

Financë –

Bankë

133 0 9.65 7.93 8.79
UNIVERSITE

TI

EUROPIAN I

TIRANËS

Fakulteti

Ekonomik dhe i

Teknologjisë së

Informacionit

Menaxhim

Biznesi

111 0 8.02 5.39 6.7
UNIVERSITE

TI

EUROPIAN I

TIRANËS

Fakulteti

Ekonomik dhe i

Teknologjisë së

Informacionit

Informatikë Ekonomike me profil Financë dhe Bankë 82 0 6.09 6.69 6.39
UNIVERSITE

TI

EUROPIAN I

TIRANËS

Fakulteti

Ekonomik dhe i

Teknologjisë së

Informacionit

Informatikë Ekonomike me profil Menaxhim

Biznesi

76 0 5.88 7.07 6.47
UNIVERSITE

TI

EUROPIAN I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave

Sociale dhe

Edukimit

Komunikim

Dizajn

19 0 6.96 6.37 6.67

 

UNIVERSITE

TI

EUROPIAN I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave

Sociale dhe

Edukimit

Komunikim Marrëdhëni e Publike 56 0 7.09 5.5 6.29
UNIVERSITE

TI

EUROPIAN I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave

Sociale dhe

Edukimit

Shkenca

Politike

65 0 5.77 6.5 6.14
UNIVERSITE

TI

EUROPIAN I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave

Sociale dhe

Edukimit

Marrëdhëni

e

Ndërkombë

tare

32 0 5.31 6.85 6.08
UNIVERSITE

TI

EUROPIAN I

TIRANËS

Fakulteti i

Shkencave

Sociale dhe

Edukimit

Psikologji 57 0 6.79 6.61 6.7
UNIVERSITE

TI

EUROPIAN I

TIRANËS

Fakulteti

Juridik

Jurist i

Përgjithshë

m

128 0 5.92 6.18 6.05
UNIVERSITE

TI KATOLIK

“ZOJA E

KËSHILLIT

TË MIRË”

Fakulteti i

Farmacisë

Farmaci 41 42.34 8 6.55 7.28
UNIVERSITE

TI KATOLIK

“ZOJA E

KËSHILLIT

TË MIRË”

Fakulteti i

Mjekësisë

Infermierist ikë 61 30.93 7.65 5.97 6.81
UNIVERSITE

TI KATOLIK

“ZOJA E

KËSHILLIT

TË MIRË”

Fakulteti i

Mjekësisë

Fizioterapi 33 24.31 6.33 6.74 6.54
UNIVERSITE

TI KATOLIK

“ZOJA E

KËSHILLIT

TË MIRË”

Fakulteti i

Mjekësisë

Odontoiatri dhe Proteza

Dentare

38 38.5 9.38 7.63 8.5
UNIVERSITE

TI KATOLIK

“ZOJA E

KËSHILLIT TË MIRË”

Fakulteti i

Mjekësisë

Mjekësi 0 49.62 9.69 9.39 9.54

 

UNIVERSITE

TI KATOLIK

“ZOJA E

KËSHILLIT

TË MIRË”

Fakulteti i

Shkencave

Ekonomike,

Politike dhe

Sociale

Ekonomi Ndërmarrje

je

44 37.64 8.79 8.97 8.88
UNIVERSITE

TI KATOLIK

“ZOJA E

KËSHILLIT

TË MIRË”

Fakulteti i

Shkencave të

Aplikuara

Arkitekturë 30 48.5 7.85 8.15 8
UNIVERSITE

TI POLIS

Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn Arkitekturë

dhe Dizain Urban

35 36.363 6.14 8.13 7.13
UNIVERSITE

TI POLIS

Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn Art dhe

Dizajn

39 32.385 6.36 6.33 6.35
UNIVERSITE

TI POLIS

Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn Inxhinieri

Ndërtimi

28 34.119 6.48 6.91 6.69
UNIVERSITE

TI POLIS

Fakulteti

Planifikim,

Mjedis dhe

Menaxhim

Urban

Planifikim dhe Menaxhim

Urban

43 38.505 7.32 7.77 7.55
UNIVERSITE

TI POLIS

Fakulteti

Planifikim,

Mjedis dhe

Menaxhim

Urban

Studime

Mjedisore

31 32.844 6.21 6.68 6.44
UNIVERSITE

TI POLIS

Fakulteti per

Kerkim dhe

Zhvillim

Efiçencë

Energjitike

( 2 vjeçar)

66 26.418 5.21 5.16 5.18
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave Mjekësore

Infermieri 295 5.726 5 7.36 6.18
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave Mjekësore

Fizioterapi 136 6.014 6.8 5.53 6.17

 

UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave

Mjekësore

Farmaci 79 5.9535 5.89 6.97 6.43
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave

Mjekësore

Stomatolog

ji

81 6.0808333 6.65 6.26 6.45
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave

Shoqërore

Shkenca

Juridike

112 5.545 6.23 6.47 6.35
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave

Shoqërore

Shkenca

Politike-

Administrat ive

63 5.447 5.38 7.33 6.36
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave

Shoqërore

Psikologji e Përgjithsh

me

74 5.776 7.05 7.41 7.23
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave

Shoqërore

Mësuesi për Arsimin Parashkollo r 96 6.1196367 6.41 6.2 6.3
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave

Shoqërore

Mësuesi për Arsimin

Fillor

102 6.0136667 5.9 6.32 6.11
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave

Shoqërore

Anglisht 66 7.3236667 7.5 6.91 7.21
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave të

Aplikuara dhe

Ekonomike

Financë-

Bankë

117 5.3245 5.93 7.09 6.51
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave të

Aplikuara dhe

Ekonomike

Menaxhim

Biznesi

119 5.8413333 5.97 6.2 6.09

 

UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave të

Aplikuara dhe

Ekonomike

Teknologji Informacio ni 22 5.1168333 5.69 6.88 6.28
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave të

Aplikuara dhe

Ekonomike

Inxhinieri Kompjuteri ke 21 6.13225 7.77 6.69 7.23
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave të

Aplikuara dhe

Ekonomike

Inxhinieri

Elektronike

30 5.2418333 6.12 6.55 6.33
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave të

Aplikuara dhe

Ekonomike

Inxhinieri Mekatronik e 21 5.64225 6.55 7.13 6.84
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave të

Aplikuara dhe

Ekonomike

Inxhinieri

Elektrike

18 5.8865 7.13 7 7.07
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave të

Aplikuara dhe

Ekonomike

Dizajn 23 5.462 6.33 6.5 6.41
UNIVERSITE

TI PRIVAT

ALBANIAN

UNIVERSITY

Fakulteti i

Shkencave të

Aplikuara dhe

Ekonomike

Arkitekturë 19 6.5360833 8.12 7.28 7.7
UNIVERSITE

TI EPOKA

Fakulteti i Arkitekturës

dhe

Inxhinierisë

Arkitekturë 12 7.36 7.48 7.24 7.36

 

UNIVERSITE

TI EPOKA

Fakulteti i Arkitekturës

dhe

Inxhinierisë

Inxhinieri

Ndërtimi

9 6.98 7.75 6.2 6.98
UNIVERSITE

TI EPOKA

Fakulteti i Arkitekturës

dhe

Inxhinierisë

Inxhinieri Kompjuteri ke 27 7.67 7.35 8 7.67
UNIVERSITE

TI EPOKA

Fakulteti i Arkitekturës

dhe

Inxhinierisë

Inxhinieri Elektronike dhe

Komunikimi

Dixhital

45 7.8 7.82 7.78 7.8
UNIVERSITE

TI EPOKA

Fakulteti i

Shkencave

Ekonomike dhe

Administrative

Ekonomiks 12 8.62 9.5 7.75 8.62
UNIVERSITE

TI EPOKA

Fakulteti i

Drejtësisë dhe

Shkencave

Sociale

Shkenca

Politike dhe Marrëdhëni

e

Ndërkombë

tare

21 7.62 7.81 7.42 7.62
UNIVERSITE

TI EPOKA

Fakulteti i

Shkencave

Ekonomike dhe

Administrative

Financë –

Bankë

73 7.92 7.51 8.34 7.92
UNIVERSITE

TI EPOKA

Fakulteti i

Shkencave

Ekonomike dhe Administrative

Administri m Biznesi 28 7.72 7.62 7.83 7.72
UNIVERSITE

TI EPOKA

Fakulteti i

Shkencave

Ekonomike dhe Administrative

Financë –

Bankë

(shqip)

47 6.55 6.86 6.23 6.55
UNIVERSITE

TI EPOKA

Fakulteti i

Shkencave

Ekonomike dhe Administrative

Marketing Ndërkombë tar dhe Menaxhim

Logjistik

27 7.5 8.09 6.9 7.5

 

UNIVERSITE

TI EPOKA

Fakulteti i

Shkencave

Ekonomike dhe

Administrative

Informatikë

Ekonomike

57 7.38 7.51 7.26 7.38
UNIVERSITY

OF NEW

YORK

TIRANA

Fakulteti i

Drejtësisë,

Artit dhe

Shkencave

Sociale

Shkenca Kompjuteri ke 21 69 8.16 7.55 7.85
UNIVERSITY

OF NEW

YORK

TIRANA

Fakulteti i

Drejtësisë,

Artit dhe

Shkencave

Sociale

Shkenca

Politike dhe Marrëdhëni

e

Ndërkombë

tare

14 17 9.72 8.85 9.28
UNIVERSITY

OF NEW

YORK

TIRANA

Fakulteti i

Drejtësisë,

Artit dhe

Shkencave

Sociale

Psikologji 4 6 7.54 8.15 7.85
UNIVERSITY

OF NEW

YORK

TIRANA

Fakulteti i

Drejtësisë,

Artit dhe

Shkencave

Sociale

Drejtësi 8 62 7.95 7.4 7.67
UNIVERSITY

OF NEW

YORK

TIRANA

Fakulteti i

Ekonomisë

Administri m Biznesi 24 24 9.97 9.29 9.63
UNIVERSITY

OF NEW

YORK

TIRANA

Fakulteti i

Ekonomisë

“Administri m Biznesi” me profil “Kontabilite t” 6 13 9.59 8.85 9.22
UNIVERSITY

OF NEW

YORK

TIRANA

Fakulteti i

Ekonomisë

Administri m Biznesi me profil “Financë” 16 31 9.91 7.67 8.79
UNIVERSITY

OF NEW

YORK

TIRANA

Fakulteti i

Ekonomisë

“Administri m Biznesi” me profil

“Marketing

1 77 8.44 7.1 7.77
UNIVERSITY

OF NEW

YORK

TIRANA

Fakulteti i

Ekonomisë

“Administri m Biznesi”

me profil

“Menaxhim

2 58 9.33 8.98 9.16

 

UNIVERSITY

OF NEW

YORK

TIRANA

Fakulteti i

Ekonomisë

“Administri m Biznesi” me profil

“Ekonomiks

6 33 8.38 7.29 7.83
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR

“INSTITUTI

KANADEZ I

TEKNOLOGJ

ISË”

Fakulteti i

Inxhinierise

Inxhinieri Kompjuteri ke dhe Teknologji Informacio ni 42 6.27 6.03 6.51 6.27
KOLEGJI

UNIVERSIT

AR

“INSTITUTI

KANADEZ I

TEKNOLOGJ

ISË”

Fakulteti i

Ekonomisë

Financë dhe

Kontabilitet

46 7.21 7.22 7.19 7.21
UNIVERSITE

TI

METROPOL

ITAN

TIRANA

Fakulteti i

Ekonomisë

Financë 27 799 8.55 8.68 8.62
UNIVERSITE

TI

METROPOL

ITAN

TIRANA

Fakulteti i

Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara

Arkitekture 16 531 7.03 6.77 6.9
UNIVERSITE

TI I

MJEKËSISË I

TIRANËS

Fakulteti i

Mjekësisë

Shëndet

Publik

13 130291.23 9.03 9.06 9.05
UNIVERSITE

TI

POLITEKNIK I TIRANËS

Fakulteti i Arkitekturës

dhe

Urbanistikës

(FAU)

Arkitekturë

Interier dhe

Dizajn

11 12151.3 9.45 7.7 8.57

Sa e vleresoni kete sherbim?

Shtyp siper yjeve per te votuar

Vleresimi mesatar 2 / 5. Numri i votave: 1

Nuk ka ende asnje vleresim!

Na vjen keq që kjo faqe nuk ishte e dobishme për ju.

Na thuaj si të përmirësohemi!

Na shkruaj më poshtë si mund ta përmirësojmë këtë faqe?

eskisehirescort.asia - dinamobet.club -
sekabet.club
-

matbet.club

- cratos casino giriş -

nakitbahis giris

- kolaybet güncel giriş -
maltbahis giriş
- akcebet