Përshëndetje,

Në këtë mësim do të mësoni se si të programoni duke përdorur gjuhën e programimit Python.

Leksionet janë përgatitur nga Sputnik. Sputnik mund ta gjeni në faqen e tyre https://sputnik.al, si edhe në kanalin e tyre në YouTube.


Mëso – Python

Leksioni hyrës ku flas për historinë dhe përdorimin e gjuhës së Python.  
Në këtë video flitet për ndryshimet midis versioni të dytë dhe të tretë të Python, dhe se kë duhet të përdorni.  
Në këtë video tregohet se si të instaloni Python në kompjuterin tuaj me sistem operativ Windows.