Konviktet e Qytet Studentit

Tirane, Qytet Studenti

Qiraja: 4500 Lekë në muaj


Sipërfaqja: None


Dhoma: 1, 2, 3


Tualet: None


Nr. Kontakti: None


Përshkrimi:


Qiraja: 4500 Lekë në muaj


Sipërfaqja: None


Dhoma: 1, 2, 3


Tualet: None


Nr. Kontakti: None