Matura Shteterore 2020

Tezat e Matures Shteterore 2019

Tezat e Matures 2019 jane tezat qe kane rene ne provimet e matures shteterore te vitit 2019. Keto provime do t'ju ndihmojne juve qe te pergatiteni me mire per provimet e matures 2020. Matura eshte nje nga sesionet me te rendesishme te shkollimit tuaj pasi kjo e fundit do te shenoje mesataren tuaj perfundimtare te shkolles se mesme.

Gjuha Angleze

Gjuha Frenge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Spanjolle

Gjuha Shqipe

Matematika

Biologjia

Ekonomia

Filozofi-Sociologji

Fizike

Gjeografi

Histori

Kimi

Qytetari-Psikologji

Komento më poshtë!