Fituesit e Fundit të Raundit të parë (pikët) – Matura Shtetërore

Në tabelat e mëposhtme do të shfaqen pikët e fituesve të fundit për raundin e parë të vitit akademik 2017-2018.

Pikët minimale mund t’i merrni si referencë për të kuptuar nëse i përafroheni me piket tuaja degës që ju dëshironi të regjistroheni në aplikimin tuaj universitar.

Vëmendje! Më poshtë janë listuar fakultetet e universiteteve të Tiranës, për universitetet e gjithë vendit dhe për degët të cilat nuk janë afishuar më poshtë, do të mund të gjeni një link i cili ju dërgon tek dokumenti PDF me të gjitha fakultetet dhe universitetet në fund të faqes. Gjithashtu në fund të faqes do të gjenden edhe llogaritësit e pikëve.

Universitetet

Universiteti i Tiranës

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Dega Piket

Kuotat

Gjuhë-Letërsi 816 180
Histori 744.2 180
Gjeografi 763.4 180
Gazetari 826.2 120
Arkeologji 702.4 100
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Dega

Piket

Kuotat

Biologji 798.17 100
Bioteknologji 805.17 100
Kimi 582.33 100
Kimi Industriale dhe Mjedisore 541.67 100
Kimi dhe Teknologji Ushqimore 618 100
Matematikë 829 100
Fizikë 624.78 100
Informatikë 862.42 200
Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 838.13 100
Inxhinieri Matematike dhe Informatike 832.5 100
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Dega

Piket

Kuotat

GjuhëAngleze 839.44 240
Gjuhë Frënge 577.1615686 140
Gjuhë Gjermane 753.46 140
Gjuhë Italiane 724.2941176 150
Gjuhë Greke 585.4117647 85
Gjuhë Turke 578.372549 85
Gjuhë Ruse 558.7708333 85
Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik 555.2631579 95
Gjuhë Angleze (Sarandë) 587.26 50
Fakulteti i Shkencave Sociale

Dega

Piket

Kuotat

Psikologji 834.55 110
Punë Sociale 817.32 100
Filozofi 746.71 80
Sociologji 797.4 81
Shkenca Politike 824.66 100
Administrim dhe Politika Sociale 824.31 100
[/su_spolier]
Fakulteti i Ekonomisë

Dega

Piket

Kuotat

Administrim -Biznes 856.32 460
Ekonomiks 885.81 110
Financë 914.2 460
Informatikë Ekonomike 925.31 250
Administrim-Biznes (Sarandë) 537.02 100
Fakulteti i Drejtësisë

Dega

Piket

Kuotat

Drejtësi 859.19 750

Universiteti i Mjekësisë i Tiranës

Fakulteti i Mjekësisë, Dentare, Teknike

Dega

Piket

Kuotat

Mjekësi e Përgjithshme 139094.2 270
Farmaci 134161.5333 100
Stomatologji 136797.5 100
Infermieri e Përgjithshme 124306.4667 240
Mami 122349.0333 32
Teknikë Laboratori 130291.2333 42
Fizioterapi 129941.9333 43
Logopedi 132313.3 21
Teknikë Imazherie 130551.1667 45

Universiteti Politeknik i Tiranës

Të gjitha fakultetet (FTI, FIE, FIM, FIN, FAU, FGJM, FIM dhe IF)
Fakulteti Dega Piket Kuotat
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Informatike 12998.3 100
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Elektronike 12729.185 100
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Telekomunikacioni 12564.3 100
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 11257.8 70
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Elektrike (Energjitike) 11657.8 70
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Mekanike 10408.3 145
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Tekstile dhe Modë 9747.78 70
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Materiale 6590.65 55
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Ndërtimi 12208.81288 100
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Hidroteknike 10974.39 50
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Mjedisi 11282.26 50
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Gjeodezi 10877.1 50
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Arkitekt) 12629.84 105
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Urbanist) 12019.3675 55
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Shkencat e Tokës 7839.063 70
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoinformatike 7842.38 70
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoburimesh 6050.9 100
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeomjedis 8050.68 60
Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Fizike 7890.575 80
Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Matematike 6424.75 80

Universiteti i Sporteve i Tiranës

Të gjitha fakultetet
Fakulteti Dega Piket Kuotat
Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes Shkencat e Lëvizjes 51.5 150
Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit 41 144

Universiteti i Arteve i Tiranës

Të gjitha fakultetet
Fakulteti Dega Piket Kuotat
Fakulteti i Muzikës Muzikologji 92.3 3
Fakulteti i Muzikës Kompozim 139.6 4
Fakulteti i Muzikës Dirizhim 156.46 3
Fakulteti i Muzikës Piano 158.62 6
Fakulteti i Muzikës Violinë 157.1 8
Fakulteti i Muzikës Violonçel 162.76 2
Fakulteti i Muzikës Violë 137.96 4
Fakulteti i Muzikës Kitarë 137.22 6
Fakulteti i Muzikës Kontrabas 131.9 3
Fakulteti i Muzikës Flaut 170.39 3
Fakulteti i Muzikës Klarinetë 141.4 4
Fakulteti i Muzikës Fagot 159.38 3
Fakulteti i Muzikës Korno 158.64 3
Fakulteti i Muzikës Kanto 108.36 13
Fakulteti i Muzikës Pedagogji Muzikore 92.52 15
Fakulteti i Arteve të Bukura Pikturë 105.37 66
Fakulteti i Arteve të Bukura Skulpturë 130.83 12
Fakulteti i Artit Skenik Regji Filmi dhe TV 131.48 16
Fakulteti i Artit Skenik Regji 100.74 14
Fakulteti i Artit Skenik Aktrim 152.98 16
Fakulteti i Artit Skenik Koreografi 97.88 16
Fakulteti i Artit Skenik Skenografi -Kostumografi 127.56 16

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Të gjitha fakultetet
Fakulteti Dega Piket Kuotat
Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Mjekësi Veterinare 6.642 115
Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Menaxhim Veterinar 5.274 65
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Agrobiznesi 6.31845 120
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomi dhe Politikë Agrare 6.23295 90
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Financë Kontabilitet 7.7634 120
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomiks i Aplikuar 7.01955 90
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Informatikë Biznesi 7.0623 90
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Turizmi rural 6.16455 90
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Mbrojtje Bimësh 5.409 120
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Hortikulturë 4.3704 120
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Prodhim Bimor 5.436 120
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Zootkn dhe Biznes Blegtoral 5.463 120
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 4.464 120
Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Teknologji Agroushqimore 6.0192 102
Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Vreshtari Enologji 4.392 104
Fakulteti i Shkencave Pyjore Mbarështim Pyjesh 3.9501 65
Fakulteti i Shkencave Pyjore Përpunim Druri 5.445 65

Vëmendje!

Për të gjitha universitetet e tjera, si edhe për degët të cilat nuk i shihni në listat e mësipërme, klikoni këtë link: Listat e plota të fituesve të fundit të raundit të parë, viti akademik 2017-2018.

Për llogaritësit e pikëve për secilin fakultet dhe universitet, klikoni këtë link: Llogaritësit e pikëve për të gjitha fakultetet dhe universitetet.

Sa e vleresoni kete sherbim?

Shtyp siper yjeve per te votuar

Vleresimi mesatar 0 / 5. Numri i votave: 0

Nuk ka ende asnje vleresim!

Na vjen keq që kjo faqe nuk ishte e dobishme për ju.

Na thuaj si të përmirësohemi!

Na shkruaj më poshtë si mund ta përmirësojmë këtë faqe?

eskisehirescort.asia - dinamobet.club -
sekabet.club
-

matbet.club

- cratos casino giriş -

nakitbahis giris

- kolaybet güncel giriş -
maltbahis giriş
- akcebet