Regjistrohu

Portali Studentor të ndihmon gjatë gjithë rrugëtimit tënd drejt dijes, që prej momentit që fillon gjimnazin, e deri në momenitn që përfundon me sukses universitetin. Të jesh pjesë e Portalit Studentor do të thotë të jesh gjithmonë i informuar për të rejat e fundit rreth arismit dhe rreth gjërave që të interesojnë si dhe të jesh gjithmonë i përgatitur.

Kyçu

Portali Studentor të ndihmon gjatë gjithë rrugëtimit tënd drejt dijes, që prej momentit që fillon gjimnazin, e deri në momenitn që përfundon me sukses universitetin.

Kam harruar fjalëkalimin

Harruat fjalëkalimin tuaj? Ju lutem vendosni email-in tuaj. Ju do të merni një link ku mund të rivendosni fjalëkalimin tuaj.

Ju duhet të kyçeni për të bërë një pyetje.

Fituesit e Fundit të Raundit të parë (pikët) – Matura Shtetërore

Fituesit e Fundit të Raundit të parë (pikët) – Matura Shtetërore

Në tabelat e mëposhtme do të shfaqen pikët e fituesve të fundit për raundin e parë të vitit akademik 2017-2018.

Pikët minimale mund t’i merrni si referencë për të kuptuar nëse i përafroheni me piket tuaja degës që ju dëshironi të regjistroheni në aplikimin tuaj universitar.

Vëmendje! Më poshtë janë listuar fakultetet e universiteteve të Tiranës, për universitetet e gjithë vendit dhe për degët të cilat nuk janë afishuar më poshtë, do të mund të gjeni një link i cili ju dërgon tek dokumenti PDF me të gjitha fakultetet dhe universitetet në fund të faqes. Gjithashtu në fund të faqes do të gjenden edhe llogaritësit e pikëve.

Universitetet

Universiteti i Tiranës

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

DegaPiket

Kuotat

Gjuhë-Letërsi816180
Histori744.2180
Gjeografi763.4180
Gazetari826.2120
Arkeologji702.4100

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Dega

Piket

Kuotat

Biologji798.17100
Bioteknologji805.17100
Kimi582.33100
Kimi Industriale dhe Mjedisore541.67100
Kimi dhe Teknologji Ushqimore618100
Matematikë829100
Fizikë624.78100
Informatikë862.42200
Teknologji Informacioni dhe Komunikimi838.13100
Inxhinieri Matematike dhe Informatike832.5100

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Dega

Piket

Kuotat

GjuhëAngleze839.44240
Gjuhë Frënge577.1615686140
Gjuhë Gjermane753.46140
Gjuhë Italiane724.2941176150
Gjuhë Greke585.411764785
Gjuhë Turke578.37254985
Gjuhë Ruse558.770833385
Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik555.263157995
Gjuhë Angleze (Sarandë)587.2650

Fakulteti i Shkencave Sociale

Dega

Piket

Kuotat

Psikologji834.55110
Punë Sociale817.32100
Filozofi746.7180
Sociologji797.481
Shkenca Politike824.66100
Administrim dhe Politika Sociale824.31100
[/su_spolier]

Fakulteti i Ekonomisë

Dega

Piket

Kuotat

Administrim -Biznes856.32460
Ekonomiks885.81110
Financë914.2460
Informatikë Ekonomike925.31250
Administrim-Biznes (Sarandë)537.02100

Fakulteti i Drejtësisë

Dega

Piket

Kuotat

Drejtësi859.19750

Universiteti i Mjekësisë i Tiranës

Fakulteti i Mjekësisë, Dentare, Teknike

Dega

Piket

Kuotat

Mjekësi e Përgjithshme139094.2270
Farmaci134161.5333100
Stomatologji136797.5100
Infermieri e Përgjithshme124306.4667240
Mami122349.033332
Teknikë Laboratori130291.233342
Fizioterapi129941.933343
Logopedi132313.321
Teknikë Imazherie130551.166745

Universiteti Politeknik i Tiranës

Të gjitha fakultetet (FTI, FIE, FIM, FIN, FAU, FGJM, FIM dhe IF)

FakultetiDegaPiketKuotat
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)Inxhinieri Informatike12998.3100
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)Inxhinieri Elektronike12729.185100
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)Inxhinieri Telekomunikacioni12564.3100
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë)11257.870
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)Inxhinieri Elektrike (Energjitike)11657.870
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM)Inxhinieri Mekanike10408.3145
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM)Inxhinieri Tekstile dhe Modë9747.7870
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM)Inxhinieri Materiale6590.6555
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)Inxhinieri Ndërtimi12208.81288100
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)Inxhinieri Hidroteknike10974.3950
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)Inxhinieri Mjedisi11282.2650
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)Inxhinieri Gjeodezi10877.150
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU)Arkitekturë (Arkitekt)12629.84105
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU)Arkitekturë (Urbanist)12019.367555
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM)Shkencat e Tokës7839.06370
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM)Inxhinieri Gjeoinformatike7842.3870
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM)Inxhinieri Gjeoburimesh6050.9100
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM)Inxhinieri Gjeomjedis8050.6860
Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF)Inxhinieri Fizike7890.57580
Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF)Inxhinieri Matematike6424.7580

Universiteti i Sporteve i Tiranës

Të gjitha fakultetet

FakultetiDegaPiketKuotat
Fakulteti i Shkencave të LëvizjesShkencat e Lëvizjes51.5150
Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe RekreacionitFushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit41144

Universiteti i Arteve i Tiranës

Të gjitha fakultetet

FakultetiDegaPiketKuotat
Fakulteti i MuzikësMuzikologji92.33
Fakulteti i MuzikësKompozim139.64
Fakulteti i MuzikësDirizhim156.463
Fakulteti i MuzikësPiano158.626
Fakulteti i MuzikësViolinë157.18
Fakulteti i MuzikësViolonçel162.762
Fakulteti i MuzikësViolë137.964
Fakulteti i MuzikësKitarë137.226
Fakulteti i MuzikësKontrabas131.93
Fakulteti i MuzikësFlaut170.393
Fakulteti i MuzikësKlarinetë141.44
Fakulteti i MuzikësFagot159.383
Fakulteti i MuzikësKorno158.643
Fakulteti i MuzikësKanto108.3613
Fakulteti i MuzikësPedagogji Muzikore92.5215
Fakulteti i Arteve të BukuraPikturë105.3766
Fakulteti i Arteve të BukuraSkulpturë130.8312
Fakulteti i Artit SkenikRegji Filmi dhe TV131.4816
Fakulteti i Artit SkenikRegji100.7414
Fakulteti i Artit SkenikAktrim152.9816
Fakulteti i Artit SkenikKoreografi97.8816
Fakulteti i Artit SkenikSkenografi -Kostumografi127.5616

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Të gjitha fakultetet

FakultetiDegaPiketKuotat
Fakulteti i Mjekësisë VeterinareMjekësi Veterinare6.642115
Fakulteti i Mjekësisë VeterinareMenaxhim Veterinar5.27465
Fakulteti i Ekonomisë dhe AgrobiznesitMenaxhim Agrobiznesi6.31845120
Fakulteti i Ekonomisë dhe AgrobiznesitEkonomi dhe Politikë Agrare6.2329590
Fakulteti i Ekonomisë dhe AgrobiznesitFinancë Kontabilitet7.7634120
Fakulteti i Ekonomisë dhe AgrobiznesitEkonomiks i Aplikuar7.0195590
Fakulteti i Ekonomisë dhe AgrobiznesitInformatikë Biznesi7.062390
Fakulteti i Ekonomisë dhe AgrobiznesitMenaxhim Turizmi rural6.1645590
Fakulteti i Bujqësisë dhe MjedisitMbrojtje Bimësh5.409120
Fakulteti i Bujqësisë dhe MjedisitHortikulturë4.3704120
Fakulteti i Bujqësisë dhe MjedisitProdhim Bimor5.436120
Fakulteti i Bujqësisë dhe MjedisitZootkn dhe Biznes Blegtoral5.463120
Fakulteti i Bujqësisë dhe MjedisitAkuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi4.464120
Fakulteti i Bioteknologjisë dhe UshqimitTeknologji Agroushqimore6.0192102
Fakulteti i Bioteknologjisë dhe UshqimitVreshtari Enologji4.392104
Fakulteti i Shkencave PyjoreMbarështim Pyjesh3.950165
Fakulteti i Shkencave PyjorePërpunim Druri5.44565

Vëmendje!

Për të gjitha universitetet e tjera, si edhe për degët të cilat nuk i shihni në listat e mësipërme, klikoni këtë link: Listat e plota të fituesve të fundit të raundit të parë, viti akademik 2017-2018.

Për llogaritësit e pikëve për secilin fakultet dhe universitet, klikoni këtë link: Llogaritësit e pikëve për të gjitha fakultetet dhe universitetet.

DOLI SKEMA E VLERESIMIT PER MATEMATIKE ->KLIKO KETU
+