Datat e provimeve të maturës 2020 janë shpallur nga MAS. Këto janë datat zyrtare për provimet e Maturës 2020:

Provimi për gjuhën e huaj do të jepet në datë 8 qershor 2020. Provimi për gjuhën shqipe dhe letërsinë në datë 11 qershor, provimi për lëndën e matematikës do të jepet në datë 15 qershor, ndërsa sa i takon lëndëve me zgjedhje do të jepen më datë 18 qershor.

Provimet e maturës 2020 do të nisin në orën 10:00 dhe do të zgjasin 2 orë e 30 minuta. Sa i takon vlerësimit, sipas urdhrit të ministres Besa Shahini, do të mbështetet në totalin e 60 pikëve. Ato maturantë/kandidatë që do të rezultojnë mbetës në provimet e Maturës Shtetërore 2020, do t’i rijapin provimet në sesionin e dytë.

Bëhet gjithashtu me dije se institucionet arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar, do të marrin nga shkolla listat e maturantëve mbetës të vitit shkollor 2019-2020 dhe brenda datës 5 qershor 2020, do t’i pasqyrojnë ato në sistemin elektronik Matura online, sipas udhëzimit që paraqitet më poshtë. Lista e maturantëve mbetës më pas do të dërgohen në QSHA, në format të printuar dhe elektronik