Analiza dhe komente letrareProvimet e maturës

Matura Shteterore Letersi – Lista e veprave, Analiza & Komentet

Ministria e Arsimit ka shpallur publike listen me veprat letrare te cilat do te jene pjese e provimit te matures ne seksionin e letersise. Provimet e matures letersi kane pasur gjithnje nje veper letrare ku kerkohet puna kritike nga ana e maturanteve. Me poshte do te gjeni te gjitha veprat letrare si dhe analizat dhe …
Provimet e maturës

Skemat e Vlerësimit – Provimet me Zgjedhje / Matura 2019

Provimet me zgjedhje janë provimet finale të Maturës Shtetërore 2019 që sinjalizojnë përfundimin zyrtar të Maturës Shtetërore. Ne kemi bërë të mundur për juve skemat e vlerësimit të cilat ju mund t’i aksesoni për të kontrolluar saktësinë e përgjigjeve që keni dhënë në provim. Biologji, skemë vlerësimi – Varianti A: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/biologji_skema-1.pdf Ekonomi, skemë vlerësimi – …
Provimet e maturës

Skema e Vleresimit – Gjuhe e Huaj / Matura 2019

Më poshtë keni linkun që ju dërgon tek skemat e vlerësimit për gjuhën Angleze të Maturës Shtetërore 2019. Skema e Gjuhës Angleze, Varianti A: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/English-Varianti-A.pdf Skema e Gjuhës Angleze, Varianti B: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/English-Varianti-B.pdf   Skema e Gjuhës Frënge, Varianti A: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/French-Varianti-A.pdf Skema e Gjuhës Frënge, Varianti B: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/French-Varianti-B.pdf   NA BËNI FOLLOW NË  INSTAGRAM TEK @PORTALISTUDENTOR.AL QË …
Provimet e maturës

Tezat e Maturës Shtetërore – Matura Shtetërore Ndër Vite – Matura 2020

Tezat e Matures Shteterore nder vite, janë provimet që kanë rënë në vitet e kaluara të Maturës Shtetërore. Rrjedhimisht, këto teza do t’ju ndihmojnë që të praktikoheni për provimet e Maturës si edhe për të patur një ide rreth mënyrës se si provimet e Maturës hartohen. Deri më sot, tezat e Maturës Shtetërore hartoheshin pakashumë …
Provimet e maturës

Përgatitu për provimin e Gjuhës së Huaj – Matura Shtetërore

Testi i gjuhës së huaj ndërtohet mbi bazën e dy aftësive dhe vlerësimin e njëkohshëm të tyre që janë: të kuptuarit; të shprehurit me shkrim. Nëpërmjet testit të lëndës “Gjuhë e Huaj”, në provimin e Maturës Shtetërore, nxënësi do të vlerësohet për realizimin e kompetencave gjuhësore të sipërpërmendura. Përqindja e peshës që zë çdo kompetencë …
Provimet e maturës

Përgatitu për provimin e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë – Matura Shtetërore

Provimet e Maturës janë fundi i rrugëtimit të shkollës së mesme nga nxënësit, për t’u hapur këtyre të fundit një rrugë tjetër drejt fillimit të shkollës së lartë dhe nisjen e rrugëtimit të tyre si studentë. Provimet e Maturës janë provimet më të rëndësishme në rrugëtimin tuaj akademik, për arsye se rezultatet e këtyre provimeve …