Figurat stilistike, ose figurat letrare, janë figura të cilat i japin shkrimit një efekt stilistik. Më poshtë keni një listë të gjërë të figurave stilistike si edhe shpjegimin e tyre respektiv. Figurat Stilistike: Personifikimi – eshte ajo figure letrare stilistike me ...