Përshëndetje, Në këtë mësim do të mësoni se si të programoni duke përdorur gjuhën e programimit Python. Leksionet janë përgatitur nga Sputnik. Sputnik mund ta gjeni në faqen e tyre https://sputnik.al, si edhe në kanalin e tyre në YouTube.